Fateful Love Griffella

"Jessi"

Hotovo32

chovatel: Andrea Řezníčková

majitel: 

VÝSTAVY:

ZKOUŠKY:

ZDRAVÍ: